Children's Clubs in Twickenham
Polish Language Club in Twickenham

Enspire Polish aims to improve every child’s ability to read, write and speak in Polish. The clubs are run by Joanna Lipinska. (For Polish: see below.)

Many of the children who attend these clubs have either one parent or both who are Polish. The amount of Polish spoken at home varies from household to household so this club is a great way to help encourage communication and interest in a truly amazing people, the country and the culture.

We take a very holistic approach to teaching in this club. The lessons are designed to improve communication, confidence & a sense of place by encouraging children to learn and love the Polish language, songs, food, festivals and holidays. We do not prepare children for any examinations at this stage, but by introducing and sharing personal experiences within a safe and secure environment, the sessions stimulate a love of the culture and secures a child’s second (or third!) language.

The groups are tailored to both age and ability.

Cost per session: £10

Length of session: 60 minutes

Maximum group size: 10

All are welcome - contact us for details.

Timetable for Polish Language Clubs in Twickenham

Celem Enspire Polish jest poprawa zdolności czytania, pisania, a także mówienia w języku polskim.

Zajęcia prowadzone są przez Joannę Lipińską.

Większość dzieci uczęszczających na nasze zajęcia ma jednego lub oboje polskich rodziców. Ilość języka polskiego używanego w domu bardzo się różni w zależności od domu, dlatego nasz klub jest doskonałym sposobem by zachęcić dzieci do komunikacji w języku polskim oraz zainteresować dzieci kulturą, krajem oraz wspaniałymi postaciami z naszej historii.

Podchodzimy do nauki w sposób całościowy. Lekcje zaprojektowane są z myślą o poprawie komunikacji, pewności siebie oraz poczuciu przynależności poprzez zachęcenie dzieci do nauki języka, poznawania polskich piosenek oraz kultury. Na tym etapie nie przygotowujemy dzieci do egzaminów, ale poprzez dzielenie się wspólnymi doświadczeniami w bezpiecznym środowisku, lekcje inspirują do rozwijania zdolności językowych, a także ożywiają miłość do polskiej kultury.

Grupy dopasowane są zarówno do wieku jak i zdolności.

Wszyscy są mile widziani- Skontaktuj się z nami by uzyskać więcej informacji.